Principes

NH is gebaseerd op de principes van natuurlijk horsemanship. Dit is niet nieuw want de oude Grieken schreven er reeds over en de Indianen in Amerika passen het sinds lang toe. NH benadrukt het belang van een goed begrip van paardengedrag en een juiste communicatie met paarden gebaseerd op hun natuurlijke interactie in het wild. Het poneert een positieve omgang met paarden, gebaseerd op vertrouwen en zachtere, natuurlijke methodes (bvb geen bit, ijzers, sporen of zweep). Ook op vlak van stalling en voeding probeert de techniek natuurlijke methodes te gebruiken. NH heeft oog voor het welzijn van het paard, niet alleen het gemak van de ruiter. Maar de techniek behoeft wat meer geduld en fijngevoeligheid. NH sluit ongevallen met paarden niet volledig uit maar draagt toch wezenlijk bij tot een veiligere omgang.

De laatste jaren wint NH aan populariteit. Films en boeken over „paardenfluisteren“ hebben hiertoe bijgedragen - merk dat het niet alleen over ‚fluisteren tot paarden’ gaat maar evengoed over ‘luisteren naar paarden’. Voor het opbouwen van een relatie tussen mens en paard wordt gebruik gemaakt van communicatiemethoden die zijn ontleend aan observaties van paarden die in kudde in het wild leven. Het paard wordt door de mens benaderd op dezelfde manier als paarden elkaar benaderen. De mens leert de paardentaal, de lichaamstaal van het paard, rekening houdend met zijn natuurlijke instinct en zijn karakter, niet andersom. Een blik, een kleine aanwijzing of zelfs enkel maar een gedachte kunnen volstaan om een reaktie te krijgen. Want een paard voelt feilloos en intuitief aan hoe een mens zich voelt (denk maar eens aan Jolly Jumper en Lucky Luke). Daarom worden paarden steeds vaker ingezet voor coaching, therapie en zelfs seminaries in management technieken.

Een waarschuwing is aan de orde. De termen natuurlijk paardhouden en –rijden of natural horsemanship zijn niet beschermd. Er zijn dus heel wat personen of organisaties die beweren zulke opleidingen te geven. Soms gaat het om gewoon paardrijden zonder zadel, andere copieren dan weer ongestraft lesmateriaal van befaamde instructeurs zoals Pat Parelli. Op Hof ter Weyden hebben we voor deze laatste gekozen omdat Pat, samen met Monty Roberts, het natural horsemanship geintroduceerd heeft in de Verenigde Staten op basis van hun contacten met de Amerikaanse indianen. Pat heeft ook een heel curriculum uitgebouwd dat garant staat voor een veilige en efficiente opleiding. Hij en zijn vrouw Linda komen trouwens regelmatig naar Belgie voor demonstraties.