Erkenning

Begin jaren 2000 werd VZW Kunst in het Groen opgericht. Deze ontwikkelde haar eigen website, die helaas niet meer actief is. Tot in 2007 organiseerde deze VZW verder de muziekcycli en aparte culturele evenementen. De activiteiten werden geregeld vermeld in het maandblad van de gemeente “Uit het Gemeentehuis van Essen” (zie voorbeeld van oktober 2004 in het document overzicht vroegere publiciteit). In 2005 vermelde dit maandblad de publicatie van 10 Jaar Hof ter Weyden: Huldeboek. Het boek had fotos’s van Hubert Van Noten en tekeningen met als thema muziek. Dankbetuigingen voor het mecenaat van de Familie Van Noten waren er trouwens regelmatig. Zo schreef de redactie van Broer reeds in December 1996: “Wie had ooit durven dromen van Essen als trefpunt van zulke pleiade artiesten met internationale faam en van de enorme belangstelling voor deze klassieke concerten. Een droom die de Ontmoetingen in Hof ter Weyden heeft waar gemaakt.” En in 1997 ontving Mevrouw Van Noten-Simkens de Suykeren Buyk, een zeer gewaardeerde lokale prijs van het Davidsfonds, genoemd naar vroegere burgemeester Suykerbuyk, voor wie zich uitmuntend inzet voor een cultureel of maatschappelijk doel.

Na 2007 verminderde het aantal socio-culturele activiteiten op HtW. Wel bleef het domein vermeld in Open Tuinen Belgie. Toen de familie Van Noten besloot HtW te verkopen uitte de Heer Van Noten in een krantenartikel de wens dat de nieuwe eigenaars de socio-culturele activiteiten zouden verderzetten. Na grondige renovatie van het Hof hebben deze die activiteiten heropgestart.