De tuin en de schuur worden gebruikt voor tentoonstellingen, voordrachten en concerten. In de tuin staan een aantal kunstwerken. In mei 2014 gebruikte de VZW Kobie, een culturele organisatie gesponsord door de gemeente Essen, de schuur voor een klassiek concert. 

De dorpsgids, Maria Gommeren, is een welkome gast voor het organiseren van tuinbezoeken en speciale evenementen (recentelijk op 21 juli en 14 augustus 2016). De tuin en de paardenhouderij worden bezocht door lokale scholen en door instelling uit de sociale sector. Pasar Essen heeft tijdens zijn jaarlijkse Pruuverkesroute een stop gemaakt op Hof ter Weyden en in September 2016 worden fietsers verwacht van beweging.be. De bewoners van de Voorste Wildert hebben in 2014 en 2015 hun buurtfeest gehouden op HtW.

Voorstellen voor socio-culturele activiteiten zijn van harte welkom. Deze kunnen komen van organisaties van openbaar nut alsook van kunstenaars en andere particulieren. Deze activiteiten worden georganiseerd door de VZW Ontmoetingen Hof ter Weyden, die in opstarting is. De opbrengsten van de activiteiten, individueel of per boekjaar, gaan naar goede doelen in de gemeente Essen.